metal 

 

 

Skupina  Z.O.D. vznikla na jaře 1990 ze sk. Mechanická Dílna.

Na konci téhož roku z ní vznikla sk. Bestial Penguin.

 

 

Složení :

Eric - kytara, zpěv

Guláš - kytara, zpěv

Marťas - bicí